Palohälytin-painike

Järeän luokan lisäturvaa arvorakennuksille

Korvaamattoman arvokasta kansallisomaisuutta on tuhoutunut Suomessa kirkkopalojen muodossa liian paljon. Laajentamalla kirkkojen palosuojausta rakennuksen sisältä sen ulkopuolelle, voitaisiin tuhotöiden seurauksilta säästyä huomattavasti nykyistä paremmin.

Tuhopolttotilanteessa jokainen minuutti on mittaamattoman arvokas. Mitä nopeammin pelastuslaitos saa hälytyksen tapahtuneesta ja ehtii paikalle, sitä paremmat mahdollisuudet rakennus on pelastaa. PAP Groupin tuotepäällikkö Jari Aholan mukaan ratkaisu pelastustöiden nopeuttamiseen on yksinkertainen. “Jotta tieto alkavasta palosta saataisiin mahdollisimman nopeasti, on hälytinjärjestelmä tuotava sinne mistä palo alkaa. Eli kirkon ulkopuolelle.”

Nerokas laajennusosa nykyisen suojauksen tueksi

Kirkkoja suojataan tällä hetkellä pääosin rakennuksen sisäpuolelle asennetuilla lämpö- ja savuilmaisimilla. Ulkopuolista valvontaa tehdään lähinnä liekki-ilmaisimien avulla. Jari Ahola kertoo, että tuhotyön sattuessa nykyisen tasoinen suojaus ei anna rakennukselle riittävää turvaa. “Kirkon sisälle asennettu palojärjestelmä havaitsee tilanteen vasta siinä vaiheessa, kun liekit lyövät jo isoina ja rakennuksen palo on pitkällä. Kun pelastuslaitos saa hälytyksen vasta tässä vaiheessa, on rakennus usein jo tuhoutunut heidän ehtiessään paikalle.” Jari Aholan mukaan myöskään kirkkojen ulkopuoliseen suojaukseen tarkoitetut liekki-ilmaisimet eivät tuo rakennukselle aukotonta turvaa, sillä ne ovat näkyviä ja voivat siten joutua ilkivallan kohteiksi. Ilmaisimet myös sijoitetaan usein rakennuksen sisäänkäyntien yhteyteen, jolloin suojaus jää varsin paikalliseksi.

PAP:n ratkaisu kirkon lisäsuojaukseen on ulkokäyttöön suunniteltu paloilmoitinjärjestelmä. Järjestelmä koostuu lämpökaapelista, keskusyksiköstä ja käyttöjännitteen keskusyksikölle syöttävästä akkuvarmennetusta teholähteestä. Yksinkertaisuudestaan huolimatta PAP:n ratkaisu tuo rakennukselle järeän mittaluokan lisäturvaa. “Vaikka järjestelmä on yksinkertainen, se on palonsuojausominaisuuksiltaan korvaamaton apu tuhon minimoimisessa.” 

Mikäli rakennuksen palosuojauksen haluaa viedä vieläkin korkeammalle tasolle, voi lämpökaapelijärjestelmän liittää Jari Aholan mukaan myös kirkon ulkopuoliseen sprinklerijärjestelmään, joka kastelee rakennuksen ulkopinnan palon sytyttyä. Jos kirkolla ei tällaista palosuojaa ole ennestään käytössä, senkin saa vaivattomasti PAP:n kautta.

Palomies sammuttaa tulipaloa sammutusletkulla_

Käyttöön käden käänteessä

Jari Ahola kertoo, että järjestelmän asentaminen käy vaivattomasti eikä vaadi asiakkaalta juuri ennakkovalmisteluita. “Asiakkaan pitää huolehtia ainoastaan siitä, että kirkon seinusta on vapaa asennustyölle. Eli jos seinustalla on kasvillisuutta, pitäisi se raivata pois. Me huolehdimme kaikesta muusta.”

Asennustyö kestää yleensä pienen kirkon tapauksessa kaksi-kolme päivää. “Ensimmäisenä päivänä kiinnitämme kirkon kivijalan ja ulkoverhoilun liitoskohtaan lämpökaapelin. Kaapelilla katetaan koko kirkon ympärysmitta, eli rakennuksen suojaus kaikilta sen sivuilta varmistetaan tällä tavoin. Seuraavina päivinä hoidamme kirkon sisäpuoliset asennustyöt. Käytännössä tämä tarkoittaa kirkon sisälle sijoitettavan keskusyksikön asentamista ja ulkoisen kaapelin liittämistä tähän.”

Uuden järjestelmän yhdistäminen kirkon nykyiseen palosuojausjärjestelmään käy Jari Aholan mukaan kivuttomasti. “Käytännössä liittäminen tapahtuu osoiteyksikön avulla, joka mahdollistaa keskustelun järjestelmien välillä. Osoiteyksikkö on pieni laatikko, joka sijoitetaan lämpökaapelikeskuksen viereen.” 

Kirkon sisäpuolella järjestelmä on katseilta suojassa. “Asiantuntijamme suunnittelevat kaapelin sisääntuonnin siten, että sisäpuolella keskusyksikkö voidaan kiinnittää mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan. Sisääntulot tehdään joko rakennuksen seinän läpi tai olemassa olevista aukoista, kuten ovien tai ikkunoiden karmeista.” Myös kirkon ulkopuolelle asennettava lämpökaapeli on käytännössä huomaamaton. “Kaapeli on halkaisijaltaan vain 5 mm, joten sitä on kirkon julkisivusta vaikea huomata”, Jari Ahola kertoo.

Järjestelmän saa käyttöönsä halutessaan nopeallakin aikataululla, sillä sen asennus on mahdollista ympäri vuoden, aina kun lämpötila on plussan puolella.

Kustannustehokas ja vaivaton ratkaisu

Muihin rakennuksen ulkopuolisiin paloilmoitinjärjestelmiin verrattuna PAP:n ratkaisu on kustannustehokas. “Jos esimerkiksi liekki-ilmaisimien avulla halutaan saavuttaa rakennukselle kattava palosuoja, pitää ilmaisimia sijoittaa useaan kohtaan ympäri rakennusta. Tämä nostaa kokonaisuuden kustannuksia. Vielä kalliimmaksi tällaisen järjestelmän käyttö tulee siinä kohtaa, kun ilmaisimien avulla saavutettu turvataso osoittautuu tositilanteessa riittämättömäksi.”

PAP:n paloilmoitinjärjestelmä on kustannuksiltaan matalan käyttöönottokynnyksen vaihtoehto. Paikalleen asennettuna ja kirkon nykyiseen järjestelmään liitettynä paremman palosuojauksen saa käyttöönsä alkaen 179 eurolla kuukaudessa. 60 kuukauden mittaisen sopimuskauden jälkeen järjestelmän omistus siirtyy asiakkaalle. Tämä on pieni hinta sellaisen omaisuuden turvaamiselle, jonka arvoa ei voi edes mitata rahassa.

Käyttöönoton jälkeen asiakas voi Jari Aholan mukaan unohtaa järjestelmänsä olemassa olon täysin. “Lämpökaapeli itsessään on huoltovapaa, mutta järjestelmän toimivuus testataan ja huolletaan vuosittain. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä teemme asiakkaan kanssa huoltosopimuksen ja sovimme mikä on vuosihuollolle paras ajankohta. Kun huoltoaika lähestyy, olemme asiakkaaseen yhteydessä. Itse hänen ei siis tarvitse huoltoajankohdista pitää kirjaa.” 

Hereillä jo ennen kuin liekit leimahtavat

Tuhopoltot sytytetään hyvin usein kirkon ulkopuolelta. Siinä vaiheessa kun palo roihahtaa liekeiksi, on palavan pinnan lämpötila jo useita satoja asteita. Tästä menee vielä hyvä tovi ennen kuin rakennuksen sisäpuolinen järjestelmä rekisteröi palon. PAP:n paloilmoitinjärjestelmän nerokkuus piilee siinä, että se havaitsee palon nopeasti, heti kun sytytetyn pinnan lämpötila nousee yli 60 asteen.

Kirkkorakennuksen ominaispiirteistä riippuen tämä nopeuttaa pelastuslaitoksen paikalle saapumista eri tavoin, mutta vähimmilläänkin hälytys lähtee matkaan puoli tuntia aikaisemmin kuin se sisäilmoitinjärjestelmän kautta lähtisi. 

“Järjestelmämme suurin hyöty on, että sen avulla tuhopolton vaikutukset voidaan saada minimoitua ja rakennus pelastettua ennen kuin se on palanut käyttökelvottomaksi. Kun suojautuminen on näin yksinkertaista, kannattaisi sen tuoma lisäturva ehdottomasti kaikkien hyödyntää. Ehkä myös tuhotöiden tekijöiden kiinnostus vandalismia kohtaan vähenisi, kun tieto tehokkaista suojausjärjestelmistä lähtisi leviämään.”

 

Paloturvallisuuden asiantuntija

Tee mittaamattoman arvokas teko kirkkosi eteen

Jätä tähän yhteystietosi. Kuulet meistä pian.

Rekisteriseloste